Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.08.2016, 1

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 28.07.2016 nr 47

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) lisa 4 tabeli 1 „Mittetulundusühingute sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid” ridu 1.1–1.5 täiendatakse normitehnilise märkusega „”, esitades selle lisa lõpus joonealuse selgitava tekstina järgmises sõnastuses:

Taotlejal on võimalik saada hindepunkte ühe ridadel 1.1–1.5 sätestatud hindamiskriteeriumi eest. Mitmele kriteeriumile vastavuse korral hindepunkte ei liideta ja hindepunktid antakse sellele kriteeriumile vastavuse eest, mille eest on ette nähtud kõrgemad hindepunktid.”;

2) lisa 4 normitehniline märkus „4” sõnastatakse järgmiselt:

4 Taotlejal on võimalik saada hindepunkte real 3.1 või 3.2 sätestatud hindamiskriteeriumi eest. Mõlemale kriteeriumile vastavuse korral hindepunkte ei liideta ja hindepunktid antakse sellele kriteeriumile vastavuse eest, mille eest on ette nähtud kõrgemad hindepunktid.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json