Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti registrite liitmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.08.2022, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti registrite liitmisega

Vastu võetud 01.08.2022 nr 75

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2, riigikaitseseaduse § 8214 lõike 4 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” § 11 lõike 2 punktis 13 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklik register” sõnadega „tervishoiukorraldamise infosüsteem”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus” § 30 lõike 1 punktis 17 asendatakse sõnad „tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register” sõnadega „tervishoiukorraldamise infosüsteem”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiukorralduse infosüsteemi vastutav töötleja edastab infosüsteemi:
1) tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavad andmed;
2) tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku töökohta puudutavad andmed;
3) tervishoiutöötajana või tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isikuna registreerimise andmed;
4) tegevusloa omaja kontaktandmed;
5) tegevusloa andmed;
6) organisatsioonilised andmed.”;

2) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 142 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Samuti arvestatakse Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste institutsioonide soovitustega.”.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json