Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vastu võetud 29.08.2013 nr 131

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 146 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” § 10 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Määruse jõustumise hetkel teenistuses olnud vanglateenistuse ametniku puhul on määruse lisas 1 nimetatud värvitaju häired suhteliseks vastunäidustuseks.”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määruse § 10 lõiget 3 rakendatakse 26. jaanuarist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json