Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2014, 1

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 29.08.2014 nr 36

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Järva maakonna Koigi valla külade nimistut pärast sõna „Päinurme“ sõnaga „Pätsavere“.

§ 2.   Lahkmejoonte määramine

  (1) Järva maakonna Koigi valla Huuksi, Lähevere ja Pätsavere küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

  (2) Harju maakonna Saue valla Laagri aleviku ja Vanamõisa küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

  (3) Maa-amet kannab asustusüksuste lahkmejooned katastrikaardile.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Asustusüksuste nimistu

/otsingu_soovitused.json