Teksti suurus:

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmise määrus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2014, 7

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmise määrus

Vastu võetud 29.08.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 24 lõike 3, päästeteenistuse seaduse § 6 lõike 3, politsei ja piirivalve seaduse § 60 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a määruse nr 116 „Volituse andmine „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks” alusel.

§ 1.  Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 1 asendatakse arv „150” arvuga „200”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2014. a 1. septembrist.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json