Teksti suurus:

Õhuteed ja raudteed pidi veetavate reisijate andmete loetelu, nende edastamise kord ja vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 3

Õhuteed ja raudteed pidi veetavate reisijate andmete loetelu, nende edastamise kord ja vorm

Vastu võetud 28.08.2015 nr 42

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 93 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õhuteed ja raudteed pidi üle välispiiri Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid vedava juriidilise ja füüsilise isiku poolt (edaspidi vedaja) Politsei- ja Piirivalveametile esitatavate reisijate andmete loetelu, nende edastamise kord ja vorm.

§ 2.   Reisijate andmete loetelu ja nende edastamise kord

  (1) Vedaja edastab Politsei- ja Piirivalveametile järgmised reisiga seonduvad andmed:
  1) nimekirja esitanud ettevõtte nimi;
  2) nimekirja esitanud ettevõtte e-posti aadress;
  3) nimekirja esitanud ettevõtte telefoninumber;
  4) nimekirja esitanud ettevõtte postiaadress;
  5) reisi Eestisse sisenemise kuupäev ja planeeritud saabumise kellaaeg;
  6) Eestisse sisenemise piiripunkt;
  7) reisi number;
  8) reisijate koguarv;
  9) raudtee kaudu vedaja korral vaguni number.

  (2) Vedaja edastab Politsei- ja Piirivalveametile järgmised reisija isiku- ja reisidokumendi andmed:
  1) isiku järjekorranumber nimekirjas;
  2) isiku perekonnanimi;
  3) isiku eesnimi;
  4) isiku sünniaeg;
  5) isiku kodakondsus;
  6) isiku dokumendi liik;
  7) isiku dokumendi number;
  8) isikule dokumendi väljastanud riik;
  9) isiku sugu.

  (3) Vedaja edastab reisijate andmed elektrooniliselt. Kui andmeid ei ole võimalik edastada elektrooniliselt, edastab vedaja reisijate andmed erandkorras paberil.

  (4) Vedaja edastab reisijate andmed viivitamata pärast reisijate lennuki pardale või rongile registreerimise lõppemist. Kui lennuki pardale või rongile on lubatud reisijaid pärast pardale registreerimise lõppemist, edastab vedaja viivitamata lisandunud reisijate andmed.

§ 3.   Reisijate andmete edastamise vorm

  (1) Vedaja edastab Politsei- ja Piirivalveametile riigipiiri seaduse § 93 lõikes 1 nimetatud reisijate andmed olenevalt ettevõtte tehnilisest võimekust CSV- ja XML-failina.

  (2) Õhutee kaudu reisijate vedaja esitab reisijate andmed käesoleva määruse lisas 1 sätestatud vormis.

  (3) Raudtee kaudu reisijate vedaja esitab reisijate andmed käesoleva määruse lisas 2 sätestatud vormis.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 7. juuni 2007. a määrus nr 36 „Lennuettevõtja poolt Politsei- ja Piirivalveametile reisijate andmete edastamise kord ja vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Õhuteed pidi veetavate reisijate andmete edastamise vorm

Lisa 2 Raudteed pidi veetavate reisijate andmete edastamise vorm

/otsingu_soovitused.json