Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 5

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega

Vastu võetud 31.08.2015 nr 85

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 122 lõike 2, geograafilise tähise kaitse seaduse § 1 lõike 2 ja loomakaitseseaduse § 44 lõike 3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 9. juuni 2011. a määruse nr 55 „Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 9. juuni 2011. a määruse nr 55 „Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 11 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 2.  Põllumajandusministri 17. novembri 2011. a määruse nr 86 „Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord” muutmine

Põllumajandusministri 17. novembri 2011. a määruse nr 86 „Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord” lisas asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 3.  Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” lisa 1 punktis 11 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json