Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 1

Ministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.08.2021 nr 51

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12, § 74 lõike 10, § 76 lõike 13, § 78 lõike 5, § 79 lõike 4, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5, § 140 lõigete 5 ja 6, § 141 lõike 3, § 158 lõike 7, § 184 lõike 13 ja § 191 lõigete 1 ning 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010. a määruse nr 94 „Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010. a määruses nr 94 „Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruses nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruses nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistuse sõiduki korral, mis on eelnevalt registreeritud väljaspool Euroopa Liitu ja millel on kogu sõiduki tüübikinnitus.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „riiklikule tüübikinnitusele” sõnadega „tüübikinnitusega määratud andmetele”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse sõidukeid vastavalt tabelile 1.

Tabel 1

Varasem kasutus

Uus

Uus või kasutatud

Kasutatud

Kasutatud

Kategooria

M, N, L, O, T, C või R

LM

M, N, O, T, C, R, L3e, L4e, L5e või L7e

L1e, L2e või L6e

Tüübikinnituse olemasolu

×

 

×

×

Tüübikinnituse kehtivus

×

 

 

 

Tüübikinnitusele vastavus

×

 

 

 

Seerialõpu sõidukina registreerimise luba

×

 

 

 

Sõiduki komplektsus

×

×

×

×

Deformatsioonide olemasolu

×

×

×

×

Rehvid või roomikud

 

×

 

×

Klaas

 

×

 

×

Valgustusseadmed

 

×

 

×

Mõõtmed

 

×

×

×

Juhi vaateväli

 

×

 

 

Lisaseadmed

×

×

×

×

Alarmsõiduki värviskeem, tähistus ning eriseadmed

×

×

×

×

”;

5) paragrahvi 5 lõikest 3 jäetakse välja sõna „kontrollringil”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 64 järgmises sõnastuses:

„(64) Lõikes 62 nimetatud juhul ei määrata järgmise korralise ülevaatuse tähtaega, kui sõidukit ei ole lubatud liikluses kasutada enne uue ülevaatuse läbimist.”.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruses nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 7.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 46 „Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 46 „Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 8.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 53 „Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 53 „Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 9.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 10.  Majandus- ja taristuministri 22. mai 2015. a määruse nr 49 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 22. mai 2015. a määruses nr 49 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 4 Atesteerimise teooriaeksamid ja praktiliste oskuste kontrollid vastavalt atesteerimise liigile

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json