Teksti suurus:

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2014, 2

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses riigi teadus- ja arendusasutuse Võru Instituudi juurde muuseumiosakonna loomisega ja senise riigiasutuse Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ülesannete üleminemisega eelnimetatud osakonnale kaob vajadus osutada muuseumiteenust eraldi riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70003632).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi direktori kohusetäitja;
  Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi peavarahoidja;
  Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi pearaamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna vanemraamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. novembril 2014. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. detsembri 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. jaanuaril 2015. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud pearaamatupidaja tööleping, lähevad 1. jaanuarist 2015. a muutumatul kujul üle Võru Instituudile vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. jaanuarist 2015. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 17 „Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json