Teksti suurus:

Põlva Talurahvamuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2014, 3

Põlva Talurahvamuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses riigi teadus- ja arendusasutuse Võru Instituudi juurde muuseumiosakonna loomisega ja senise riigiasutuse Põlva Talurahvamuuseumi ülesannete üleminemisega eelnimetatud osakonnale kaob vajadus osutada muuseumiteenust eraldi riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse Põlva Talurahvamuuseum tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Põlva Talurahvamuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70002124).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Põlva Talurahvamuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Põlva Talurahvamuuseumi direktor;
  Põlva Talurahvamuuseumi peavarahoidja;
  Põlva Talurahvamuuseumi raamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna vanemraamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. novembril 2014. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. detsembri 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. jaanuaril 2015. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Põlva Talurahvamuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. jaanuarist 2015. a muutumatul kujul üle Võru Instituudile vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Põlva Talurahvamuuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. jaanuarist 2015. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 24 „Põlva Talurahvamuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json