Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2014, 7

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.10.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruses nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Muinsuskaitseametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja millel on sõõri äärt mööda sõnad „MUINSUSKAITSEAMET”.”;

2) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ameti dokumendiplangil kasutatakse kujundus- ja turvaelemendina väikese riigivapi kujutist.”;

3) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ameti osakonnal võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.”

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

/otsingu_soovitused.json