Teksti suurus:

2018. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2017, 11

2018. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

Vastu võetud 29.09.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 73 lõike 3 alusel.

§ 1.  2018. aastal õppekogunemiste ajad ja neis osalevate reservväelaste arv

 (1) 2018. aastal toimuvatel õppekogunemistel osalevate reservväelaste arvuks kehtestatakse 7520 reservväelast.

 (2) Käesoleva määruse lõikes 1 sätestatud piirmäär jaotatakse 2018. aastal toimuvate õppekogunemiste vahel järgmiselt:
 1) 4. nädal          – 8 reservväelast;
 2) 9.–10. nädal   – 63 reservväelast;
 3) 13. nädal        – 27 reservväelast;
 4) 17.–18. nädal – 112 reservväelast;
 5) 18.–20. nädal – 6808 reservväelast;
 6) 24.–25. nädal – 42 reservväelast;
 7) 36.–39. nädal – 424 reservväelast;
 8) 40.–41. nädal – 36 reservväelast.

§ 2.  Vabatahtlikult õppekogunemistel osalevate reservväelaste arv 2018. aastal

  Lisaks käesoleva määruse § 1 lõikes 1 sätestatud piirmäärale võib 2018. aastal toimuvatel õppekogunemistel osaleda kokku 400 reservväelast, kes on avaldanud soovi osaleda õppekogunemisel vabatahtlikult, arvestades kaitseväeteenistuse seaduse § 74 lõigetes 1 ja 4 sätestatut.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler