Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruse nr 6 „Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord” ning tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruse nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2023, 8

Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruse nr 6 „Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord” ning tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruse nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale” muutmine

Vastu võetud 26.09.2023 nr 55

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 ja § 662 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruse nr 6 „Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruse nr 6 „Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord” § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlus esitatakse Tervisekassale posti teel, elektrooniliselt või Tervisekassa klienditeenindusbüroos kohapeal.”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruse nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale” muutmine

Tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruses nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õel on töövõimetuslehe avamise ja lõpetamise õigus haiguse, vigastuse, karantiini või kindlustatud isiku põetamise korral.”;

2) paragrahvi 12 lõike 3 teises lauses asendatakse sõna „avatud” sõnaga „lõpetatud”.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json