Teksti suurus:

Rahandusministri 13. jaanuari 2011. a. määruse nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2014, 3

Rahandusministri 13. jaanuari 2011. a. määruse nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” muutmine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 48

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 48 lõike 7 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 13. jaanuari 2011. a. määruses nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 48 lõike 7 alusel.”;

2) määruse § 1 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „spidomeetri” sõnaga „läbisõidumõõdiku”;

3) määruse § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, loetakse erisoodustuse hinnaks turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json