Teksti suurus:

Toidupartii tähistamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2014, 9

Toidupartii tähistamise nõuded1

Vastu võetud 28.11.2014 nr 109

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 38 lõike 6 alusel.

§ 1.   Toidupartii tähistus

  (1) Toidupartii tähistus võimaldab määrata, millisest partiist toit pärineb.

  (2) Toidupartii määrab ja tähistab pakendil tootja, töötleja, valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja, kes seda toitu esimesena müüb.

  (3) Toidupartii tähistus esitatakse selgesti loetavalt, hästi nähtavalt ja kulumiskindlalt toidu müügipakendil.

  (4) Toidupartii tähistusele eelneb täht „L”, välja arvatud muust teabest selgelt eristatava tähistuse puhul.

§ 2.   Toidupartii tähistus müügipakendisse pakendamata toidu puhul

  (1) Toidupartii tähistus, vajaduse korral koos tähega „L”, kantakse müügipakendisse pakendamata toidu puhul selgesti loetavalt, hästi nähtavalt ja kulumiskindlalt pakendile või mahutile.

  (2) Kui pakendile või mahutile ei ole võimalik toidupartii tähistust kanda, siis märgitakse tähistus toiduga kaasas olevatele dokumentidele.

§ 3.   Toidupartii tähistuse esitamata jätmise juhud

  (1) Toidupartii tähistuse esitamine ei ole vajalik:
  1) kui toidu minimaalse säilimisaja tähtpäev või tarvitamise tähtpäev sisaldab kodeerimata kronoloogilises järjestuses vähemalt kuupäeva ja kuud;
  2) üksikportsjonites jäätise puhul, mille toidupartii tähistus kantakse rühmapakendile;
  3) kui toidu pakendi või mahuti suurima külje pindala on alla 10 ruutsentimeetri;
  4) kui toit on tarbijale müümisel müügipakendisse pakendamata või kui toit pakendatakse müügikohas tarbija soovil või vahetult müügiks tarbija juuresolekuta.

  (2) Toidupartii tähistuse esitamine ei ole vajalik põllumajandussaaduste puhul, mis ettevõttest:
  1) otse müüakse või antakse muul viisil üle ajutiseks ladustamiseks, töötlemiseks või pakendamiseks;
  2) otse veetakse põllumajandustootjate organisatsioonile;
  3) otse kogutakse viivitamatuks töötlemiseks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/91/EL toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (EÜT L 334, 16.12.2011, lk 1–5).

Ivari Padar
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json