Teksti suurus:

Meremehe teenistusraamatu vorm, tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2015, 10

Meremehe teenistusraamatu vorm, tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 30.11.2015 nr 51

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 alusel.

1. peatükk Meremehe teenistusraamatu vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Meremehe teenistusraamatu mõõtmed ja vorm

  (1) Meremehe teenistusraamatu (edaspidi teenistusraamat) mõõtmed on vastavalt Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) Doc 9303-1 spetsifikatsioonile 88 × 125 millimeetrit. Meremehe teenistusraamatu vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Teenistusraamatu kaante ja lehtede välisnurgad on ümarad.

  (3) Teenistusraamatus on 32 lehekülge.

  (4) Teenistusraamatu vorm peab vastama ICAO Doc 9303-3 spetsifikatsioonile ja määruse lisale.

§ 2.   Teenistusraamatu kaante kirjeldus

  (1) Teenistusraamatu kaaned on tumesinist värvi. Esikaanel on kuldset värvi, riigivapi seaduse lisas 3 esitatud Eesti Vabariigi suure riigivapi (edaspidi riigivapp) kujutis, sõnad „EESTI”, „ESTONIA”, „MEREMEHE TEENISTUSRAAMAT” ja „SEAFARER’S DISCHARGE BOOK” ning ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Kaantel on ultraviolettvalguses nähtavad kollaselt fluorestseerivas trükis rukkilille kujutised.

  (2) Kaante sisekülgedel esinevad roheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine, valge ja kuldne värv ning värvilised turvakiud.

  (3) Kaante sisekülgedel on taustatrükis esitatud Eesti Vabariigi riigivapi lõvi (edaspidi lõvi) kujutiste piirjooned.

  (4) Kaante sisekülgede alumises osas on tumesinise ja rohelise värviga trükitud kombatav kaunistusriba ning ala- ja ülaservas varieeruva suurusega mikrokiri.

  (5) Kaante sisekülgedel on värviline riigivapi kujutis ja kaante sisekülgede paremas servas valgete tähtedega laineliselt paigutatud vertikaalsuunalised korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (6) Kaante sisekülgedel on ultraviolettvalguses nähtavad siniselt, kollaselt, roheliselt ja punaselt fluorestseerivad turvakiud ning kollaselt fluorestseerivas trükis riigivapi kujutise piirjooned ja lõvikujutised.

  (7) Esikaane siseküljel kaunistusribast paremal ja tagakaane siseküljel kaunistusribast vasakul on kombatav tumesinise värviga trükitud rukkilille kujutis.

  (8) Esikaane sisekülje ülaserva keskosas on kombatavad tumesinise värviga trükitud sõnad „EESTI” ja „ESTONIA”.

  (9) Tagakaane siseküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Hoidke reisidokumenti hoolikalt.
Ärge painutage reisidokumenti ilmaasjata.
Reisidokumendi hoidmisel või kasutamisel vältige
vedelikke, äärmuslikke temperatuure ja võõrkehasid.
Hoidke alati reisidokumenti turvalises kohas.
Reisidokument sisaldab mikrokiipi.
Take good care of the travel document.
Avoid unnecessary bending of the travel document.
Do not expose the travel document to liquids,
extreme temperatures or foreign substances.
Always keep the travel document in a safe place.
This travel document contains a microchip.”.

§ 3.   Teenistusraamatu lehekülgede kirjeldus

  (1) Teenistusraamatu lehekülgedel, välja arvatud lehekülgedel 1 ja 32, esinevad koos heleroheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine ja valge värv ning värvilised turvakiud.

  (2) Alates teisest leheküljest on teenistusraamatu ülaserva kooniliselt ja tagakaant läbivalt augustatud geomeetrilistest kujunditest moodustatud teenistusraamatu number.

  (3) Teenistusraamatu leheküljed on nummerdatud alates neljandast leheküljest. Number on esitatud lehekülje välisservas tumesinisel ristkülikul valget värvi ja korratud mikrokirjas.

  (4) Teenistusraamatu köitepoolses ääres on läbivas valguses vaadeldav turvaniit, milles kordub tekst „EESTI ESTONIA”.

  (5) Teenistusraamatu esimesel leheküljel on dokumendi külgserva suhtes vaadatuna läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid, millest lehe keskosas on lõvi kujutis, lehe ülemises osas kordub tekst „EST” ning lehe paremas ja vasakus servas ja nurgas on joonelemendid.

  (6) Teenistusraamatu neljandast kuni kolmekümne teise leheküljeni on läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid, millest lehe keskosas on lõvi kujutis ning lehe ülemises ja alumises osas on sõna „ESTONIA”.

  (7) Teenistusraamatu lehtedel on ultraviolettvalguses nähtavad värviliselt fluorestseerivad turvakiud.

  (8) Teenistusraamatu esimesel leheküljel on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehekülje välisservas on ultraviolettvalguses sinisena fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (9) Teenistusraamatu teise lehekülje ülaservas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on ultraviolettvalguses punaselt fluorestseerivad sõnad „EESTI”/„ESTONIA”, fotokujutise alas kollaselt fluorestseeriv ümar element ning lehe alumises osas siniselt fluorestseeriv leheküljenumber ja lehe alumises servas kollaselt fluorestseerivad lainelised joonelemendid. Ultraviolettvalguse mõjul ilmub fotokujutise alas lühiajaliselt nähtavale violetne ümar motiiv ja korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (10) Teenistusraamatu kolmandal leheküljel on lehe ülemises servas ultraviolettvalguses punaselt ja kollaselt fluorestseerivana nähtav mikrokirja sisaldav laineline kujunduselement.

  (11) Teenistusraamatu kuni kolmekümne esimese leheküljeni on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehtedel on ultraviolettvalguses leheküljeti varieeruval kõrgusel ja värviga kollaselt, siniselt või punaselt fluorestseeriv rukkilille ja mikrokirja sisaldav element. Lehekülgede välisservades on ultraviolettvalguses siniselt fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (12) Teenistusraamatu neljanda kuni kolmekümne esimese lehekülje alaserva keskosas on sõnad „Meremehe teenistusraamat / Seafarer’s discharge book”.

  (13) Paaritu numbriga lehekülje, välja arvatud kolmas lehekülg, keskosas on riigivapi kujutis.

  (14) Alates neljandast leheküljest, välja arvatud lehekülgedel 31 ja 32, on kõrvuti asetsevatel lehekülgedel üle kahe lehekülje ulatuv Eesti Vabariigi maa-ala kujutis ja lehekülgede alumistes servades sinakasroheline läbivas valguses vaadeldav rukkilille stiliseeritud kujutis.

  (15) Teenistusraamatu lehekülgedel asetseb tekst rõhtsalt, välja arvatud teisel, kolmandal ja kuuendal leheküljel, kus tekst ning kujundus- ja muud elemendid on trükitud köite suhtes paralleelselt.

  (16) Teenistusraamatu esimesele leheküljele on tumesinise värviga trükitud sõnad „EESTI”, „ESTONIA”, „MEREMEHE TEENISTUSRAAMAT” ja „SEAFARER’S DISCHARGE BOOK” ning järgmine tekst:
„Käesolev meremehe teenistusraamat on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1958. a konventsiooni (nr 108) „Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta” alusel välja antud meremehe isikut tõendav dokument. Käesolev dokument on eraldiseisev dokument, mitte pass.
This seafarer’s discharge book is a seafarer’s identity document for the purpose of the Seafarers’ National Identity Documents Convention (No. 108), 1958, of International Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.”.

  (17) Teenistusraamatu esimese lehekülje alaserva vasakus nurgas on sinakasrohelise värviga trükitud läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund ja keskosas on musta värviga trükitud teenistusraamatu number.

  (18) Teenistusraamatu teise lehekülje paremas ülanurgas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on trükitud sinakasrohelise värviga läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund, musta värviga teenistusraamatu number ning dokumenti kallutades sinisest roheliseks muutuva värvusega ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Lehekülje ülaservas on alates vasakult tumesinise värviga trükitud sõnad „MEREMEHE TEENISTUSRAAMAT”, „SEAFARER’S DISCHARGE BOOK” ja „EESTI / ESTONIA”. Lehekülje alaservas on valgete tähtedega laineliselt paigutatud korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (19) Teenistusraamatu teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud andmeväljade nimetused järgmise tekstiga:
„Liik / Type
Väljaandja riigi kood / Code of issuing state
Dokumendi nr / Document No.
1. Perekonnanimi / Surname
2. Eesnimed / Given names
3. Kodakondsus / Citizenship
4. Sünniaeg / Date of birth
5. Isikukood / Personal identifying number
6. Sugu / Sex
7. Sünnikoht / Place of birth
8. Välja antud / Date of issue
9. Väljaandja / Authority
10. Kehtiv kuni / Date of expiry
11. Kasutaja allkiri / Holder’s signature”.

  (20) Teenistusraamatu kolmandale leheküljele on tumesinise värviga trükitud teenistusraamatu isikuandmete lehe ja laminaadi turvaelementide piltkujutised ning järgmine tekst:
„A Guide to check the security features of the data page
1. Optically variable ink „gold to green” (lion) and „blue to green” (eDocument symbol). Optically variable ink changes colour depending upon the angle at which it is viewed.
2. Image of the document holder.
3. Watermark in multiple grey tones. Visible when held against a light source.
4. Elements in the background visible only in UV-light. After being exposed to UV-light a cornflower depiction in the area of image of the document holder and words „EESTI ESTONIA” in three parallel lines will occur in purple colour for some time in normal light. Colour image of the document holder visible only in UV-light.
5. In the foil appear kinematic effects that change colour and form or appear to move when tilted at different angles. In triangle letters „EST” and background change from positive to negative when rotated 180º in its plane.”.

  (21) Teenistusraamatu neljandale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„VÄLJAVÕTE ILO KONVENTSIOONIST (NR 108) MEREMEESTE RIIKLIKE ISIKUT TÕENDAVATE DOKUMENTIDE KOHTA
Artikkel 6
1. Iga liikmesriik, kelle suhtes konventsioon on jõus, annab laeva sadamas viibimise ajaks ajutise maaletuleku loa meremehele, kelle meremehe isikut tõendav dokument on kehtiv.
2. Kui meremehe isikut tõendavasse dokumenti on ette nähtud koht vastava kande tarvis, võimaldab iga liikmesriik, kelle suhtes konventsioon on jõus, kehtivat isikut tõendavat dokumenti omavale meremehele pääsu oma territooriumile juhul, kui seda palutakse:
a) oma laevale jõudmiseks või üleminekuks teise laeva;
b) läbisõiduks riigist oma laevale jõudmiseks mõne teise riigi territooriumil või kodumaale tagasipöördumiseks;
c) igal muul põhjusel liikmesriigi pädevate valitsusasutuste nõusolekul.
3. Igal liikmesriigil on õigus nõuda enne meremehe lubamist oma territooriumile eelmises lõikes nimetatud eesmärkidel küllaldast tõendusmaterjali (kaasa arvatud dokumentaalsed tõendid) meremehelt, laevaomanikult või tema esindajatelt või vastava riigi konsulilt meremehe kavatsuste ja tema suutelisuse kohta neid teostada. Liikmesriik võib piirata meremehe viibimist oma territooriumil tähtajaga, mida peab otstarbekaks nimetatud eesmärgi täitmiseks.
4. Midagi käesolevas artiklis ei tule tõlgendada kui liikmesriigi õiguse piiramist keelata mis tahes isikul siseneda oma territooriumile või seal viibida.
Märkus:
Koht sissekanneteks vastavalt artikkel 6 punktile 2 on leheküljed 6–9.”.

  (22) Teenistusraamatu viiendale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„EXTRACT FROM ILO CONVENTION (NO. 108) CONCERNING SEAFARERS’ NATIONAL IDENTITY DOCUMENTS
Article 6
1. Each Member shall permit the entry into a territory for which this Convention is in force of a seafarer holding a valid seafarer’s identity document, when entry is requested for temporary shore leave while the ship is in port.
2. If the seafarer’s identity document contains space for appropriate entries, each Member shall also permit the entry into a territory for which this Convention is in force of a seafarer holding a valid seafarer’s identity document when entry is requested for the purpose of:
a) joining his ship or transferring to another ship;
b) passing in transit to join his ship in another country or for repatriation; or
c) any other purpose approved by the authorities of the Member concerned.
3. Any Member may, before permitting entry into its territory for one of the purposes specified in the preceding paragraph, require satisfactory evidence, including documentary evidence, from the seafarer, the owner or agent concerned, or from the appropriate consul, of a seafarer’s intention and of his ability to carry out that intention. The Member may also limit the seafarer’s stay to a period considered reasonable for the purpose in question.
4. Nothing in this article shall be construed as restricting the right of a Member to prevent any particular individual from entering or remaining in its territory.
Note:
Space for entries in accordance with Article 6 paragraph 2 is to be found on pages 6–9.”.

  (23) Teenistusraamatu kuuendal leheküljel, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on tumesinise värviga trükitud sõnad „Märkused / Observations”.

  (24) Teenistusraamatu kümnendale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„SISSEKANDED PEALE- JA MAHAMUNSTERDAMISE KOHTA
NOTES CONCERNING SIGNING ON AND SIGNING OFF
Leheküljed / Pages 12–31
Alla võivad kirjutada laevaomanik (või esindaja) või kapten, kinnitades seda võimaluse korral äriühingu või laeva pitseriga.
Allkirjale tuleb lisada nimi TRÜKITÄHTEDEGA.
Mahamunsterdamise põhjuste äramärkimiseks ei ole ette nähtud eraldi kohta.
Pärast sadama märkimist, kus toimus ametikohalt mahamunsterdamine, tuleb lisada vastav alljärgnev informatsioon: „Põhjus: HAIGUS” või „Põhjus: TÖÖSUHTE LÕPETAMINE”.
Signatures may be made by shipowner (or representative) or master and shall be completed, if possible, with stamp of shipping company or vessel.
Signatures ought to be accompanied by the name in BLOCK LETTERS. No particular space has been reserved for information concerning the reason for signing off.
After the information concerning the port in which the position was left the following information shall be added where appropriate: „Reason: ILLNESS” or „Reason: TERMINATION OF EMPLOYMENT”.”.

  (25) Teenistusraamatu üheteistkümnendale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„PEALE- JA MAHAMUNSTERDAMISE SISSEKANNETES TEHTUD VIGADE PARANDAMINE
CORRECTION OF MISWRITING CONCERNING SIGNING ON OR SIGNING OFF
– Parandatav sissekanne tuleb läbi kriipsutada diagonaalselt.
– Uus sissekanne tuleb teha võimalikult lähedale vigasele sissekandele ja eraldi alla kirjutada ning varustada pitseriga isiku poolt, kes tõendab vastavalt peale- või mahamunsterdamist.
– Kui uue sissekande tegemiseks on vaja kasutada uut lehekülge, tuleb viide selle kohta teha parandatava sissekande lähedusse.
– A diagonal line shall be drawn through the information to be corrected.
– The new information shall be written, if possible, close to the miswritten information and be specially signed by the person who by signature and stamp certifies the signing on or signing off respectively.
– If a new page has to be used for the new information, a reference to the new page shall be noted close to the miswritten information.”.

  (26) Teenistusraamatu kaheteistkümnendale kuni kolmekümne esimesele leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„PEALEMUNSTERDAMINE / SIGNING ON
Laeva nimi / Name of vessel
IMO number / IMO number
Laeva tüüp / Kind of vessel
Kogumahutavus / Gross tonnage
Peamasinate võimsus (kW) / Engine power in kW
Ametikohale munsterdatud (aasta, kuu, päev)
The position was taken on (year, month, day)
Sadam / In (port)
Ametikoht / Position
Nimi, allkiri ja pitser
Name, signature and stamp
MAHAMUNSTERDAMINE / SIGNING OFF
Ametikohalt maha munsterdatud (aasta, kuu, päev)
The position was left (year, month, day)
Sadam / In (port)
Laeva sõidupiirkond
The vessel has been used in (trade area)
Nimi, allkiri ja pitser
Name, signature and stamp”.

  (27) Teenistusraamatu kolmekümne teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Käesolev meremehe teenistusraamat on Eesti riigi omand.
Reisidokumendi kaotamise või väärkasutuse ilmnemise
puhul palume teavitada dokumendi väljaandjat
või Eesti välisesindust.
This seafarer’s discharge book is the property of
the Estonian Government. Travel document issuer
or Estonian representation is requested to be
contacted in case the document is lost or misused.
Meremehe teenistusraamatus on 32 lehekülge
This seafarer’s discharge book contains 32 pages”.

§ 4.   Laminaadi kirjeldus

  (1) Teenistusraamatu teine lehekülg kaetakse dokumendi isikustamise käigus turvaelemente sisaldava laminaadiga. Laminaat kantakse leheküljele köite suhtes paralleelselt.

  (2) Laminaadi vasakus ülemises nurgas on musta värviga trükitud laminaadi number, fotokujutise ülemist piirkonda katvas alas on teenistusraamatut kallutades kuldsest roheliseks muutuva värvusega lõvi kujutis ning alumist piirkonda katvas alas on hõbedaselt sõnad „EESTI VABARIIK” ja rukkilille kujutis.

  (3) Dokumenti kallutades muutuvad nähtavaks laminaadi ülemises servas sõnad „EESTI VABARIIK” ja alumises vasakpoolses servas lõvi kujutis ning paremas servas on esitatud nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt tekst „EST”.

  (4) Laminaadi ülemine kolmandik sisaldab dokumenti kallutades värvi muutvaid ja 90-kraadise nurga all pööratuna nähtamatuks muutuvaid holograafilisi elemente, millest laminaadi paremas ülemises nurgas on Eesti Vabariigi maa-ala kujutis, fotokujutise alumist piirkonda katvas alas riigivapi kujutis ja laminaadi keskosas rukkilille kujutis.

  (5) Laminaadi vasakpoolne serv on laineline.

  (6) Laminaadil on järgmised kombatavad elemendid:
  1) vasakus servas lainelised joonelemendid;
  2) fotokujutise vasakut ülemist nurka katvas alas lõvi kujutis;
  3) laminaadi paremas servas joonelemendid, millel on tekst „EST”.

§ 5.   Köiteniidi kirjeldus

  (1) Teenistusraamat on köidetud sinist, musta ja valget värvi komponendist koosneva niidiga.

  (2) Ultraviolettvalguses fluorestseerib köiteniidi valge komponent siniselt.

2. peatükk Teenistusraamatusse kantavad andmed 

§ 6.   Teenistusraamatusse kantavad andmed

  (1) Teenistusraamatu teisele leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) teenistusraamatu kasutaja värviline fotokujutis;
  2) teenistusraamatu liigi lühend P;
  3) teenistusraamatu väljaandja riigi kood EST;
  4) teenistusraamatu kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  5) teenistusraamatu kasutaja eesnimi või -nimed;
  6) teenistusraamatu kasutaja kodakondsus;
  7) teenistusraamatu kasutaja sünniaeg;
  8) teenistusraamatu kasutaja isikukood;
  9) teenistusraamatu kasutaja sugu;
  10) teenistusraamatu kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  11) teenistusraamatu väljaandmise kuupäev;
  12) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;
  13) teenistusraamatu kehtivuse viimane kuupäev;
  14) teenistusraamatu kasutaja allkiri.

  (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku teenistusraamatu teise lehekülje andmeväljale „Kasutaja allkiri / Holder’s signature” kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. Sellele andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja.

  (3) Teenistusraamatu teise lehekülje alaservas paiknevale masinloetavale väljale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonis esitatud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik;
  2) väljaandja riigi kood EST;
  3) teenistusraamatu kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  4) teenistusraamatu kasutaja eesnimi või -nimed;
  5) teenistusraamatu number;
  6) teenistusraamatu kasutaja kodakondsus EST;
  7) teenistusraamatu kasutaja sünniaeg;
  8) teenistusraamatu kasutaja sugu;
  9) teenistusraamatu kehtivuse viimane kuupäev;
  10) teenistusraamatu kasutaja isikukood;
  11) kontrolljärgud.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–13 sätestatud andmed kantakse teenistusraamatu teisele leheküljele ka ultraviolettvalguses kollaselt fluorestseerivas trükis ja lõikes 3 sätestatud andmed siniselt fluorestseerivas trükis ning teenistusraamatu kasutaja fotokujutis värviliselt fluorestseerivas trükis.

  (5) Teenistusraamatu kolmandale leheküljele kantakse:
  1) teenistusraamatu kasutaja isikuandmetest koosnev dokumendi kasutaja must-valge fotokujutis;
  2) teenistusraamatu kehtivuse kontrollimiseks kasutatav masinloetava koodi kujul esitatud konkreetset dokumendinumbrit sisaldav internetiaadress.

  (6) Teenistusraamatu kuuendale kuni üheksandale leheküljele kantakse vajaduse korral Eesti või välisriigi asutuste ametlikud märkused.

  (7) Teenistusraamatu kaheteistkümnendale kuni kolmekümne esimesele leheküljele kantakse teenistusraamatu kasutaja ametikohale peale- ja ametikohalt mahamunsterdamise kohta järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva IMO number;
  3) laeva tüüp;
  4) laeva kogumahutavus;
  5) laeva peamasinate võimsus;
  6) ametikohale munsterdamise kuupäev;
  7) munsterdamise sadam;
  8) teenistusraamatu kasutaja ametikoht;
  9) laevaomaniku või tema esindaja või kapteni nimi ja allkiri ning äriühingu või laeva pitser;
  10) ametikohalt mahamunsterdamise kuupäev;
  11) mahamunsterdamise sadam;
  12) laeva sõidupiirkond;
  13) laevaomaniku või tema esindaja või kapteni nimi ja allkiri ning äriühingu või laeva pitser.

  (8) Teenistusraamatu elektroonilisele andmekandjale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonile digitaalselt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud andmed ning teenistusraamatu kasutaja sõrmejäljekujutised koos märkega, millised sõrmejäljekujutised ja mitu neist on dokumenti kantud.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. aasta määruse nr 54 „Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud teenistusraamatud kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2014. aasta määruse nr 21 „Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud teenistusraamatud kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Meremehe teenistusraamatu vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json