Teksti suurus:

Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2015, 13

Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 30.11.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 alusel.

1. peatükk Diplomaatilise passi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Diplomaatilise passi mõõtmed ja vorm

  (1) Diplomaatilise passi (edaspidi pass) mõõtmed on vastavalt Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) Doc 9303-1 spetsifikatsioonile 88 × 125 millimeetrit. Diplomaatilise passi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Passi kaante ja lehtede välisnurgad on ümarad.

  (3) Passis on 32 lehekülge.

  (4) Passi vorm peab vastama ICAO Doc 9303-3 spetsifikatsioonile ja määruse lisale.

§ 2.   Passi kaante kirjeldus

  (1) Passi kaaned on musta värvi. Esikaanel on kuldset värvi, riigivapi seaduse lisas 3 esitatud Eesti Vabariigi suure riigivapi (edaspidi riigivapp) kujutis, sõnad „EUROOPA LIIT”, „EUROPEAN UNION”, „EESTI”, „ESTONIA”, „DIPLOMAATILINE PASS” ja „DIPLOMATIC PASSPORT” ning ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Kaantel on ultraviolettvalguses nähtavad kollaselt fluorestseerivas trükis rukkilille kujutised.

  (2) Kaante sisekülgedel esinevad roheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine, valge ja kuldne värv ning värvilised turvakiud.

  (3) Kaante sisekülgedel on taustatrükis esitatud Eesti Vabariigi riigivapi lõvi (edaspidi lõvi) kujutiste piirjooned.

  (4) Kaante sisekülgede alumises osas on tumesinise ja rohelise värviga trükitud kombatav kaunistusriba ning ala- ja ülaservas varieeruva suurusega mikrokiri.

  (5) Kaante sisekülgedel on värviline Eesti Vabariigi suure riigivapi (edaspidi riigivapp) kujutis ja kaante sisekülgede paremas servas valgete tähtedega laineliselt paigutatud vertikaalsuunalised kordub tekst „EESTI ESTONIA”.

  (6) Kaante sisekülgedel on ultraviolettvalguses nähtavad siniselt, kollaselt, roheliselt ja punaselt fluorestseerivad turvakiud ning kollaselt fluorestseerivas trükis riigivapi kujutise piirjooned ja lõvikujutised.

  (7) Esikaane siseküljel kaunistusribast paremal ja tagakaane siseküljel kaunistusribast vasakul on kombatav tumesinise värviga trükitud rukkilille kujutis.

  (8) Esikaane sisekülje ülaserva keskosas on kombatavad tumesinise värviga trükitud sõnad „EESTI” ja „ESTONIA”.

  (9) Tagakaane siseküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Hoidke passi hoolikalt.
Ärge painutage passi ilmaasjata.
Passi hoidmisel või kasutamisel vältige vedelikke,
äärmuslikke temperatuure ja võõrkehasid.
Hoidke alati passi turvalises kohas.
Pass sisaldab mikrokiipi.
Take good care of the passport.
Avoid unnecessary bending of the passport. Do not expose
the passport to liquids, extreme temperatures or foreign
substances. Always keep the passport in a safe place.
This passport contains a microchip.
Prenez soin de votre passeport.
Évitez de plier le passeport sauf si cela est absolument nécessaire.
Évitez le contact du passeport avec des liquides ou des substances
inconnues ou son exposition à des températures extrêmes.
Gardez votre passeport dans un endroit sûr.
Ce passeport contient une puce électronique.”.

§ 3.   Passi lehekülgede kirjeldus

  (1) Passi lehekülgedel, välja arvatud lehekülgedel 1 ja 32, esinevad koos heleroheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine ja valge värv ning värvilised turvakiud.

  (2) Alates teisest leheküljest on passi ülaserva kooniliselt ja tagakaant läbivalt augustatud geomeetrilistest kujunditest moodustatud passi number.

  (3) Passi leheküljed on nummerdatud alates neljandast leheküljest. Number on esitatud lehekülje välisservas tumesinisel ristkülikul valget värvi ja korratud mikrokirjas.

  (4) Passilehtede köitepoolses ääres on läbivas valguses vaadeldav turvaniit, milles kordub tekst „EESTI ESTONIA”.

  (5) Passi esimesel leheküljel on dokumendi külgserva suhtes vaadatuna läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid, millest lehe keskosas on lõvi kujutis, lehe ülemises osas kordub tekst „EST” ning lehe paremas ja vasakus servas ja nurgas on joonelemendid.

  (6) Passi neljandast kuni kolmekümne teise leheküljeni on läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid. Lehe keskosas on lõvi kujutis ning lehe ülemises ja alumises osas on sõna „ESTONIA”.

  (7) Passilehtedel on ultraviolettvalguses nähtavad värviliselt fluorestseerivad turvakiud.

  (8) Passi esimesel leheküljel on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehekülje välisservas on ultraviolettvalguses sinisena fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (9) Passi teise lehekülje ülaservas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on ultraviolettvalguses punaselt fluorestseerivad sõnad „EESTI” ja „ESTONIA ESTONIE”, fotokujutise alas kollaselt fluorestseeriv ümar element ning lehe alumises osas siniselt fluorestseeriv leheküljenumber ja lehe alumises servas kollaselt fluorestseerivad lainelised joonelemendid. Ultraviolettvalguse mõjul ilmub fotokujutise alas lühiajaliselt nähtavale violetne ümar motiiv ja korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (10) Passi kolmandal leheküljel on lehe ülemises servas ultraviolettvalguses punaselt ja kollaselt fluorestseerivana nähtav mikrokirja sisaldav laineline kujunduselement.

  (11) Passi neljandast kuni kolmekümne esimese leheküljeni on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehtedel on ultraviolettvalguses leheküljeti varieeruval kõrgusel ja värviga kollaselt, siniselt või punaselt fluorestseeriv rukkilille ja mikrokirja sisaldav element. Lehekülgede välisservades on ultraviolettvalguses siniselt fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (12) Passi neljanda kuni kolmekümne esimese lehekülje alaserva keskosas on sõnad „Diplomaatiline pass / Diplomatic passport / Passeport diplomatique”.

  (13) Paaritu numbriga lehekülje, välja arvatud kolmas lehekülg, keskosas on riigivapi kujutis.

  (14) Alates neljandast leheküljest, välja arvatud lehekülgedel 31 ja 32, on kõrvuti asetsevatel lehekülgedel üle kahe lehekülje ulatuv Eesti Vabariigi maa-ala kujutis ja lehekülgede alumistes servades sinakasroheline läbivas valguses vaadeldav rukkilille stiliseeritud kujutis.

  (15) Passi lehekülgedel asetseb tekst rõhtsalt, välja arvatud teisel kuni neljandal leheküljel, kus tekst ning kujundus- ja muud elemendid on trükitud köite suhtes paralleelselt.

  (16) Passi esimesele leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmised sõnad:
„Euroopa Liit
Европейски съюз / Evropská unie / Den Europæiske Union
Europäische Union / Еυρωπαїκή ‘Ενωση / European Union
Unión Europea / Euroopan Unioni / Union Européenne / Európai Unió
Europska unije / An tAontas Eorpach / Unione Europea / Europos Sąjunga
Eiropas Savienība / Unjoni Ewropea / Europese Unie / Unia Europejska
União Europeia / Uniunea Europeană / Európska únia / Evropska Unija
Europeiska unionen
Eesti
Естония / Estonsko / Estland / Estland / Εσθονία / Estonia / Estonia
Viro / Estonie / Észtország / Estonija / An Eastóin / Estonia / Estija
Igaunija / L-Estonja / Estland / Estonia / Estónia / Estona
Estónsko / Estonija / Estland
Diplomaatiline pass
Дипломатически паспорт / Diplomatický pas / Diplomatpas
Diplomatenpass / Διπλωματικό διαβατήριo / Diplomatic Passport
Pasaporte diplomático / Diplomaattipassi / Passeport diplomatique
Diplomata útlevél / Diplomatska Putovnica / Pas Taidhleoireachta
Passaporto diplomatico / Diplomatinis pasas / Diplomātiskā pase
Passaport Diplomatiku / Diplomatiek paspoort / Paszport dyplomatyczny
Passaporte Diplomático / Pașaport diplomatic / Diplomatický pas
Diplomatski potni list / Diplomatpass”.

  (17) Passi esimese lehekülje alaserva vasakus nurgas on sinakasrohelise värviga trükitud läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund ja keskosas on musta värviga trükitud passi number.

  (18) Passi teise lehekülje paremas ülanurgas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on trükitud sinakasrohelise värviga läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund, musta värviga passi number ning passi kallutades sinisest roheliseks muutuva värvusega ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Lehekülje ülaservas alates vasakult on tumesinise värviga trükitud sõnad „DIPLOMAATILINE PASS”, „DIPLOMATIC PASSPORT”, „PASSEPORT DIPLOMATIQUE” ja „EESTI / ESTONIA / ESTONIE”. Lehekülje alaservas on valgete tähtedega laineliselt paigutatud korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (19) Passi teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud andmeväljade nimetused järgmise tekstiga:
„Liik / Type / Type
Väljaandja riigi kood / Code of issuing state
Code de l'Etat émetteur
Dokumendi nr / Document No.
Document Nº
1. Perekonnanimi / Surname / Nom
2. Eesnimed / Given names / Prénoms
3. Kodakondsus / Citizenship / Nationalité
4. Sünniaeg / Date of birth / Date de naissance
5. Isikukood / Personal identifying number / Identifiant personnel
6. Sugu / Sex / Sexe
7. Sünnikoht / Place of birth / Lieu de naissance
8. Välja antud / Date of issue / Date de délivrance
9. Väljaandja / Authority / Autorité
10. Kehtiv kuni / Date of expiry / Date d’expiration
11. Kasutaja allkiri / Holder’s signature
Signature du titulaire”.

  (20) Passi kolmandale leheküljele on tumesinise värviga trükitud passi isikuandmete lehe ja laminaadi turvaelementide piltkujutised ning järgmine tekst:
„A Guide to check the security features of the data page
1. Optically variable ink „gold to green” (lion) and „blue to green” (eDocument symbol). Optically variable ink changes colour depending upon the angle at which it is viewed.
2. Image of the document holder.
3. Watermark in multiple grey tones. Visible when held against a light source.
4. Elements in the background visible only in UV-light. After being exposed to UV-light a cornflower depiction in the area of image of the document holder and words „EESTI ESTONIA” in three parallel lines will occur in purple colour for some time in normal light. Color image of the document holder visible only in UV-light.
5. In the foil appear kinematic effects that change colour and form or appear to move when tilted at different angles. In triangle letters „EST” and background change from positive to negative when rotated 180º in its plane.”.

  (21) Passi neljandal leheküljel, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on tumesinise värviga trükitud järgmised sõnad:
„Märkused
Наблюдения / Poznámky / Bemærkninger / Amtliche Vermerke / Σχόλια / Observations
Observaciones / Lisämerkinnät / Observations / Megjegyzések / Bilješke / Tagairtí
Osservazioni / Pastabos / Piezīmes / Osservazzjonijiet / Opmerkingen / Adnotacje
Observaçoes / Observații / Úradné záznamy / Opombe / Myndighets noteringar”.

  (22) Passi viiendale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„EESTI VABARIIGI Valitsuse nimel palub välisminister kõigil tsiviil- ja sõjaväevõimudel tagada seda passi esitavale Eesti kodanikule viivitamatu ja vaba läbipääs ning vajaduse korral igakülgne seaduslik abi ja kaitse.
In the name of the Government of the REPUBLIC OF ESTONIA the Minister of Foreign Affairs hereby requests all civil and military authorities to permit the bearer of this passport, who is an Estonian citizen, to pass without delay or hindrance, and in case of need to give all lawful aid and protection.
Au nom du Gouvernement de la RÉPUBLIQUE D’ESTONIE Le Ministre des Affaires Etrangères prie toutes les autorités civiles et militaires de laisser passer librement le porteur de ce passeport, citoyen(ne) estonien(ne) et de lui donner aide et protection au besoin.”.

  (23) Passi kuuendale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„INDEX
1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Дата на раждане 5. ЕГН 6. Пол 7. Място на раждане 8. Дата на издаване 9. Издаден от 10. Дата на валидност 11. Подпис на притежателя
1. Příjmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Datum narození 5. Rodné číslo 6. Pohlaví 7. Místo narození 8. Datum vydání 9. Pas vydal 10. Platnost do 11. Podpis držitele
1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Fødselsdato 5. Personnummer 6. Køn 7. Fødested 8. Udstedelsesdato 9. Myndighed 10. Gyldigt indtil 11. Indehaverens underskrift
1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Geburtstag 5. Persönliche Identifizierungsnummer 6. Geschlecht 7. Geburtsort 8. Ausstellungsdatum 9. Behörde 10. Gültig bis 11. Unterschrift der Inhaberin / des Inhabers
1. Επώνυμο 2. ‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Ημερομηνία γέννησης 5. Προσωπική ταυτοποίηση 6. Φύλο 7. Τόπος γεννήσεως 8. Ημερομηνία έκδοσης 9. Εκδούσα Αρχή 10. Ημερομηνία λήξης 11. Υπογραφή κατόχου
1. Apellidos 2. Nombre 3. Nacionalidad 4. Fecha de nacimiento 5. Número de identificación personal 6. Sexo 7. Lugar de nacimiento 8. Fecha de expedición 9. Autoridad 10. Fecha de caducidad 11. Firma del titular
1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Syntymäaika 5. Henkilötunnus 6. Sukupuoli 7. Syntymäpaikka 8. Myönnetty 9. Myöntävä viranomainen 10. Viimeinen voimassaolopäivä 11. Haltijan nimikirjoitus
1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Születési idő 5. Személyi azonosító 6. Nem 7. Születési hely 8. Kiállítási dátum 9. Kiállító hatóság 10. Érvényességi idő 11. Aláírás
1. Prezime 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Datom rodenja 5. OIB 6. Spol 7. Mjesto rodenja 8. Datum izdavanja 9. Izdana od 10. Datum isteka valjanosti 11. Vlastoročni potpis
1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Dáta breithe 5. Uimhir aitheantais phearsanta 6. Gnéas 7. Áit bhreithe 8. Dáta eisiúna 9. Údarás eisiúna 10. As feidhm 11. Síniú an tsealbhóra”.

  (24) Passi seitsmendale leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Data di nascita 5. Numero di identificazione personale 6. Sesso 7. Luogo di nascita 8. Data di rilascio 9. Autorità 10. Data di scadenza 11. Firma del titolare
1. Pavardė 2. Vardai 3. Pilietybė 4. Gimimo data 5. Asmens kodas 6. Lytis 7. Gimimo vieta 8. Išdavimo data 9. Išdavusi institucija 10. Galioja iki 11. Asmens parašas
1. Uzvārds 2. Vārdi 3. Pilsonība 4. Dzimšanas datums 5. Personas kods 6. Dzimums 7. Dzimšanas vieta 8. Izdošanas datums 9. Izdevējiestāde 10. Derīga līdz 11. Paraksts
1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Data tat-twelid 5. Numru ta’ identifikazzjoni personali 6. Sess 7. Post tat-twelid 8. Data tal-ħruġ 9. Uffiċċju min fejn inħareġ 10. Data meta jiskadi 11. Firma tad-detentur
1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Geboortedatum 5. Persoonsnummer 6. Geslacht 7. Geboorteplaats 8. Datum van afgifte 9. Instantie 10. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op 11. Handtekening van de houder
1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Data urodzenia 5. Numer identyfikacyjny 6. Płeć 7. Miejsce urodzenia 8. Data wydania 9. Organ wydający 10. Data upływu ważności 11. Podpis posiadacza
1. Apelido 2. Nome(s) próprio(s) 3. Nacionalidade 4. Data de nascimento 5. Número de idntificação pessoal 6. Sexo 7. Local de nascimento 8. Data da emissão 9. Autoridade emissora 10. Válido até 11. Assinatura do titular
1. Numele 2. Prenumele 3. Cetățenie 4. Data nașterii 5. Cod Numeric Personal 6. Sex 7. Locul nașterii 8. Data emiterii documentului 9. Autoritatea emitent 10. Valabil pană la data de 11. Semnătura titularului
1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnosť 4. Dátum narodenia 5. Rodné číslo 6. Pohlavie 7. Miesto narodenia 8. Dátum vydania 9. Pas vydal 10. Dátum platnosti 11. Podpis držiteľa
1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Rojstni datum 5. EMŠO 6. Spol 7. Rojstni kraj 8. Datum izdaje 9. Pristojni organ 10. Velja do 11. Lastnoročni podpis
1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Födelsedatum 5. Personnummer 6. Kön 7. Födelseort 8. Utfärdat 9. Utfärdande myndighet 10. Sista giltighetsdag 11. Inne-havarens namnteckning”.

  (25) Passi kaheksanda kuni kolmekümne esimese lehekülje ülaserva keskosas on tumesinise värviga trükitud sõnad „VIISAD / VISAS”.

  (26) Passi kolmekümne teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Käesolev pass on Eesti riigi omand.
Passi kaotamise või väärkasutuse ilmnemise puhul palume
teavitada dokumendi väljaandjat või Eesti välisesindust.
This passport is the property of the Estonian Government.
Document issuer or Estonian representation is requested
to be contacted in case the passport is lost or misused.
Ce passeport est la propriété de l’Etat estonien.
En cas de perte ou d'utilisation inappropriée, prière
de contacter l'autorité ayant délivré ce passeport ou les autorités estoniennes.
Passis on 32 lehekülge
Този паспорт съдържа 32 страници
Tento cestovní pas obsahuje 32 stran
Dette pas består af 32 sider
Dieser Pass enthält 32 Seiten
Το διαβατήριο αυτό περιέχει 32 σελίδες
This passport contains 32 pages
Este pasaporte contiene 32 páginas
Tämä passi sisältää 32 sivua
Ce passeport contient 32 pages
Az útlevél 32 oldalt tartalmaz
Putovnica sadrži 32 stranice
Tá 32 leathanach sa phas seo
Il presente passaporto contiene 32 pagine
Šiame pase yra 32 puslapiai
Šajā pasē ir 32 lappuses
Dan il-passaport fih 32 paġna
Dit paspoort bevat 32 bladzijden
Ten paszport zawiera 32 strony
Este passaporte contém 32 páginas
Acest pașaport conține 32 de pagini
Tento cestovný pas obsahuje 32 strán
Ta potni list vsebuje 32. strani
Detta pass innehåller 32 sidor”.

§ 4.   Laminaadi kirjeldus

  (1) Passi teine lehekülg kaetakse dokumendi isikustamise käigus turvaelemente sisaldava laminaadiga. Laminaat kantakse leheküljele köite suhtes paralleelselt.

  (2) Laminaadi vasakus ülemises nurgas on musta värviga trükitud laminaadi number, fotokujutise ülemist piirkonda katvas alas on passi kallutades kuldsest roheliseks muutuva värvusega lõvi kujutis ning alumist piirkonda katvas alas on hõbedaselt sõnad „EESTI VABARIIK” ja rukkilille kujutis.

  (3) Dokumenti kallutades muutuvad nähtavaks laminaadi ülemises servas sõnad „EESTI VABARIIK” ja alumises vasakpoolses servas lõvi kujutis ning paremas servas on esitatud nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt tekst „EST”.

  (4) Laminaadi ülemine kolmandik sisaldab dokumenti kallutades värvi muutvaid ja 90-kraadise nurga all pööratuna nähtamatuks muutuvaid holograafilisi elemente, millest laminaadi paremas ülemises nurgas on Eesti Vabariigi maa-ala kujutis, fotokujutise alumist piirkonda katvas alas riigivapi kujutis ja laminaadi keskosas rukkilille kujutis.

  (5) Laminaadi vasakpoolne serv on laineline.

  (6) Laminaadil on järgmised kombatavad elemendid:
  1) vasakus servas lainelised joonelemendid;
  2) fotokujutise vasakut ülemist nurka katvas alas lõvi kujutis;
  3) laminaadi paremas servas joonelemendid, millel on tekst „EST”.

§ 5.   Köiteniidi kirjeldus

  (1) Pass on köidetud sinist, musta ja valget värvi komponendist koosneva niidiga.

  (2) Ultraviolettvalguses fluorestseerib köiteniidi valge komponent siniselt.

2. peatükk Passi kantavad andmed 

§ 6.   Passi kantavad andmed

  (1) Passi teisele leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) passi kasutaja värviline fotokujutis;
  2) reisidokumendi liigi lühend PD;
  3) passi väljaandja riigi kood EST;
  4) passi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  5) passi kasutaja eesnimi või -nimed;
  6) passi kasutaja kodakondsus;
  7) passi kasutaja sünniaeg;
  8) passi kasutaja isikukood;
  9) passi kasutaja sugu;
  10) passi kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  11) passi väljaandmise kuupäev;
  12) passi välja andnud asutus VÄLISMINISTEERIUM / MFA;
  13) passi kehtivuse viimane kuupäev;
  14) passi kasutaja allkiri.

  (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku passi teise lehekülje andmeväljale „Kasutaja allkiri / Holder’s signature / Signature du titulaire” kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. Sellele andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja.

  (3) Passi teise lehekülje alaservas paiknevale masinloetavale väljale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonis esitatud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik;
  2) väljaandja riigi kood EST;
  3) passi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  4) passi kasutaja eesnimi või -nimed;
  5) passi number;
  6) passi kasutaja kodakondsus EST;
  7) passi kasutaja sünniaeg;
  8) passi kasutaja sugu;
  9) passi kehtivuse viimane kuupäev;
  10) passi kasutaja isikukood;
  11) kontrolljärgud.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–13 sätestatud andmed kantakse passi teisele leheküljele ka ultraviolettvalguses kollaselt fluorestseerivas trükis ja lõikes 3 sätestatud andmed siniselt fluorestseerivas trükis ning passi kasutaja fotokujutis värviliselt fluorestseerivas trükis.

  (5) Passi kolmandale leheküljele kantakse passi kasutaja isikuandmetest koosnev dokumendi kasutaja mustvalge fotokujutis.

  (6) Passi kolmandale leheküljele võib kanda passi kehtivuse kontrollimiseks kasutatava masinloetava koodi kujul esitatud konkreetset dokumendinumbrit sisaldava internetiaadressi.

  (7) Passi neljandale leheküljele kantakse vajaduse korral asutuste ametlikud märkused.

  (8) Passi elektroonilisele andmekandjale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonile digitaalselt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud andmed ning passi kasutaja sõrmejäljekujutised koos märkega, millised sõrmejäljekujutised ja mitu neist on dokumenti kantud.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. aasta määruse nr 53 „Diplomaatilise passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud passid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2014. aasta määruse nr 26 „Diplomaatilise passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud passid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Diplomaatilise passi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json