Teksti suurus:

Digitaalse isikutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2015, 19

Digitaalse isikutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 30.11.2015 nr 60

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 ning § 202 lõike 1 alusel.

1. peatükk Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Digitaalse isikutunnistuse vorm

  Digitaalne isikutunnistus on polüvinüülkloriidist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,72 × 54,03 millimeetrit. Digitaalse isikutunnistuse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Digitaalse isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse esikülg on helesinise ja valge värvi ning põimikornamendiga.

  (2) Esikülje parema serva ülanurka on kollase, sinise ja musta värviga trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi kujutis.

  (3) Esikülje vasaku serva keskosas on protsessorkiip, millele kantakse käesoleva määruse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (4) Digitaalse isikutunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA;
  2) DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS / DIGITAL IDENTITY CARD;
  3) KEHTIV KUNI / DATE OF EXPIRY;
  4) DOKUMENDI NUMBER / DOCUMENT NUMBER;
  5) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
  6) AINULT ELEKTROONILISEKS KASUTAMISEKS / ELECTRONIC USE ONLY.

§ 3.   Digitaalse isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse tagakülg on helesinise ja valge värvi ning põimikornamendiga.

  (2) Digitaalse isikutunnistuse tagakülje keskosas on dokumendi number esitatud araabia numbrites ja vöötkoodina.

2. peatükk Digitaalsele isikutunnistusele kantavad andmed 

§ 4.   Digitaalsele isikutunnistusele kantavad andmed

  Digitaalsele isikutunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) digitaalse isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  2) digitaalse isikutunnistuse kasutaja eesnimi või -nimed;
  3) digitaalse isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  4) digitaalse isikutunnistuse number;
  5) digitaalse isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

§ 5.   Digitaalsele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, mis on genereeritud vastavalt dokumendi kiibil genereeritud võtme avalikule osale.

  (2) E-residendi digitaalsele isikutunnistusele kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele teave isiku e-residendi staatuse kohta.

  (3) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutamiseks ettenähtud elektronposti aadress;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (5) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse andmefail, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) digitaalse isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  2) digitaalse isikutunnistuse kasutaja eesnimi või -nimed;
  3) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sugu;
  4) digitaalse isikutunnistuse kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt digitaalse isikutunnistuse väljaandmise ajal kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  5) digitaalse isikutunnistuse number;
  6) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sünniaeg;
  7) digitaalse isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  8) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega riigi nime lühendina vastavalt digitaalse isikutunnistuse väljaandmise ajal kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  9) digitaalse isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev;
  10) digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kuupäev;
  11) muud andmed.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. aasta määruse nr 120 „Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud digitaalsed isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Digitaalse isikutunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json