Teksti suurus:

Rahandusministri 20. jaanuari 2018. a määruse nr 7 „Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2021, 25

Rahandusministri 20. jaanuari 2018. a määruse nr 7 „Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.11.2021 nr 33

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 3 lõike 5 ja § 8 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 20. jaanuari 2018. a määruse nr 7 „Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamise kord” § 25 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui hinnakirja taotlus sisaldab vaid üksikute teenuste tasu muutmist, võib registripidaja või pensioniregistri pidaja Rahandusministeeriumiga eelnevalt kooskõlastatult esitada vähem andmeid või dokumente, kui lõikes 1 nõutud.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json