Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2021, 26

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 24.11.2021 nr 32

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” lisad 1–3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2021. aasta 1. jaanuarist.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”

Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

Lisa 5 vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json