Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” ja 10. augusti 2022. a määruse nr 58 „Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2022, 3

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” ja 10. augusti 2022. a määruse nr 58 „Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine” muutmine

Vastu võetud 28.11.2022 nr 97

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruses nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 181 lõikes 5 asendatakse arv „2022” arvuga „2023”;

2) paragrahvi 23 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „2022. aastal”;

3) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Lõikes 1 nimetatud ja enne käesoleva määruse 2022. aasta novembris vastu võetud muudatuste jõustumist rahuldatud taotluste osas teavitab EIS toetuse saajaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis § 181 lõikes 5 sätestatud maksetaotluse esitamise tähtaja muutumisest ning vastavas osas taotluse rahuldamise otsust ei muudeta.”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 10. august 2022. a määruse nr 58 „Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine” §-s 2 asendatakse arv „2023” arvuga „2024”.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json