Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 45, 811

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine

Vastu võetud 23.05.2006 nr 180

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 3 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Tunnistada kunstimälestisteks:

Jrk nr Nimetus Maakond Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kirsturaami kate, 1939. a Harju maakond Keila linn Keila kirik
2 Kirsturaami kate, A. Nessel, 1922. a Harju maakond Raasiku vald Harju-Jaani kirik
3 Altarilina (1930. aastad) Järva maakond Järva-Jaani vald Järva-Jaani kirik
4 Altarilina, 20. saj algus Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
5 Altarikatete komplekt (altarilina, altariaia ääre kate), M. Busch, 20. saj algus Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
6 Altari ja kantslikatete komplekt (antependium, kantsli puldi kate, kantsli ääre kate, koorirõdu puldi kate), 1930. aastate lõpp Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
7 Põrandavaip, 1937. või 1938. a Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
8 Altari ja kantslikatete komplekt (antependium, altaripiibli puldi kate, kantsli puldi kate, kantsli ääre kate, koorirõdu puldi kate, karikakate), 1930. aastate lõpp Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
9 Altari ja kantslikatete komplekt (antependium, altaripiibli puldi kate, kantsli puldi kate, kantsli ääre kate, koorirõdu puldi kate), 19. saj lõpp – 20. saj algus Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
10 Altari ja kantslikatete komplekt (antependium, kantsli puldi kate, kantsli ääre kate, koorirõdu puldi kate, puldikate), 1904. a, annetanud C. von Uexküll Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
11 Karikakate, 20. saj I pool Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
12 Karikakate, 20. saj algus Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
13 Kate, 20. saj algus Rapla maakond Vigala vald Vigala kirik
14 Kantsli puldi kate, 20. saj algus Võru maakond Lasva vald Pindi kirik
15 Altari- ja kantslikatete komplekt (antependium, kantsli puldi kate), Ed. Drossi töökoda, 19. saj lõpp – 20. saj algus Võru maakond Lasva vald Pindi kirik
16 Armulauariistade kate, Ed. Drossi töökoda, 19. saj lõpp – 20. saj algus Võru maakond Lasva vald Pindi kirik
17 Kantsli puldi kate, Ed. Drossi töökoda, 19. saj lõpp – 20. saj algus Võru maakond Vastseliina vald Vastseliina kirik

2. Tunnistada tehnikamälestiseks Harju maakonnas Tallinna linnas Kopli 23 asuv Kopli kaubajaama auruvedurite pöördesild. Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Hiiu maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kärdla reservelektrijaama peahoone koos sisseseadega Kärdla Vabaduse 2
2 Kärdla reservelektrijaama korsten Kärdla Vabaduse 2
3 Kärdla reservelektrijaama väravahoone Kärdla Vabaduse 2
4 Kärdla reservelektrijaama direktori auto varjualune Kärdla Vabaduse 2

Kehtestada alapunktides 1–4 nimetatud mälestistele ühine kaitsevöönd alljärgnevate kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonete ning kalmistuga:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kärdla hiiurootslaste kalmistu 22289 Kärdla linn Rannapark
2 Kalevivabriku elamu Vabrikuväljak 2 23579 Kärdla linn Vabrikuväljak 2
3 Kalevivabriku elamu Vabrikuväljak 2a 23580 Kärdla linn Vabrikuväljak 2a
4 Kalevivabriku elamu Vabrikuväljak 4 23581 Kärdla linn Vabrikuväljak 4
5 Kalevivabriku elamu kelder Vabrikuväljak 4 23582 Kärdla linn Vabrikuväljak 4
6 Kalevivabriku elamu Vabrikuväljak 6 23583 Kärdla linn Vabrikuväljak 6
7 Kalevivabriku elamu kelder Vabrikuväljak 6 23584 Kärdla linn Vabrikuväljak 6
8 Kalevivabriku «Pikk maja» Vabrikuväljak 8 23585 Kärdla linn Vabrikuväljak 8
9 Kalevivabriku «Pika maja» kelder Vabrikuväljak 8 23586 Kärdla linn Vabrikuväljak 8

Kaitsevööndi kaardiga saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Lõpetada kunstimälestiste «Karikas, 1920–1930. aastad» (reg nr 3595), «Vaagen, 20. saj I pool» (reg nr 3596), «Vaagen, 20. saj» (reg nr 3598), «Kann, 20. saj» (reg nr 3599), mis on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27), mälestiseks olemine, sest asjad on hävinud ja nende piisavalt autentsena taastamine ei ole võimalik.

5. Lõpetada arhitektuurimälestise «Puitvilla Welm fassaadid ja ehitusmaht» (reg nr 27080, Lehe 1, Pärnu linn, Pärnu maakond), mis on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 12. detsembri 2003. a käskkirjaga nr 196 (RTL 2003, 128, 2087), mälestiseks olemine, sest asja tehniline seisund on halb ning seisundi parendamiseks vajalik konstruktsioonide asendamine põhjustab asja autentsuse kadumise.

6. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

7. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json