Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 “Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 25, 189

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 “Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 25.05.2006 nr 119

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 19 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 «Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord» (RT I 2004, 35, 247; 2005, 71, 561) § 3 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Lisaks piiripunkti laoruumile on maanteel, raudteel või sadamas veterinaarjärelevalve ametniku loal ja tema järelevalve all lubatud erandkorras hoida loomset saadust ka selles veovahendis, millega loomne saadus saabus piiripunkti.».

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json