Teksti suurus:

Jäneda ja Kõrvemaa jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 7

Jäneda ja Kõrvemaa jahipiirkonna moodustamine
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

Vastu võetud 31.05.2006 nr 36
RTL 2006, 47, 843
jõustumine 15.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2007RTL 2007, 47, 83315.06.2007
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
25.06.2009RTL 2009, 53, 77810.07.2009
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 1.   [Kehtetu - RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 2.   Jäneda jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Jäneda jahipiirkonna pindala on 9870 hektarit.

  (2) Jäneda jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Jäneda jahipiirkonna piir läheb Paunküla metskonna kvartali WE014 idasihi ja Jänijõe ristumiskohast mööda Jänijõge Aegviidu metskonna kvartali AE093 idasihini, jätkudes mööda kvartali AE093 idasihti Aegviidu–Jäneda maanteeni ning mööda Aegviidu–Jäneda maanteed Siniallika kinnistu loodepiirini; seejärel mööda Siniallika kinnistu loodepiiri Tallinna–Tapa raudteeni ning mööda Tallinna–Tapa raudteed Nelijärve kraavini, edasi mööda Nelijärve kraavi Mustjõeni ning mööda Mustjõge Patika–Rägavere teeni; seejärel mööda Patika–Rägavere teed Rägavereni; Rägaverest mööda Laudika teed Rava metskonna kvartali 151 kirdenurgani, jätkudes mööda Rava metskonna kvartalite 151 ja 152 idasihti kõrgepingeliini trassini; siitpeale mööda kõrgepingeliini trassi Rava metskonna kvartali 148 kagunurgani; edasi mööda põlluvaheteed Uuemardi taluni, Uuemardi talu juurest mööda Aegviidu–Paide maanteed Ambla ja Tapa valla vahelise piirini, jätkudes mööda Ambla ja Tapa valla vahelist piiri Kernu taluni; sealt mööda Kernu metsateed Albu ja Tapa valla vahelise piirini ning mööda Albu ja Tapa valla vahelist piiri Arapere ojani; edasi mööda Arapere oja Arapere teeni ning mööda Arapere teed Jäneda–Vetla maanteeni; teeristist mööda Jäneda–Vetla maanteed Tarvasjõeni ja mööda Tarvasjõge Paunküla metskonna kvartali WE042 idasihini; seejärel mööda Paunküla metskonna kvartalite WE042, WE032, WE024, WE016 ja WE014 idasihti Jänijõeni.

§ 3.   Kõrvemaa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kõrvemaa jahipiirkonna pindala on 25 460 hektarit.

  (2) Kõrvemaa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kõrvemaa jahipiirkonna piir läheb Paunküla metskonna kvartali WE117 kagusihi ja Vetla–Jäneda maantee ristumiskohast mööda Vetla–Jäneda maanteed Arapere teeni ning mööda Arapere teed Arapere ojani; sealt mööda Arapere oja Albu valla piirini ning mööda Albu valla piiri Kernu metsateeni; edasi mööda Kernu metsateed Ristkase teeni ning mööda Ristkase teed kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Annistemõisa sihini ja mööda Annistemõisa sihti Annistemõisa kraavini; siitpeale mööda kraavi selle suubumiskohani Ambla jõkke, jätkudes mööda Ambla jõge Sääsküla ojani ning mööda Sääsküla oja Käravete–Sääsküla teeni; sealt mööda Käravete–Sääsküla teed Albu–Aravete teeni; teeristist mööda Albu–Aravete teed Araveteni, Aravetest mööda Aravete–Järva-Jaani maanteed Rava metskonna kvartali 244 kirdenurka; siis mööda Orgmetsa teed Seidla–Järva-Jaani teeni ning mööda Seidla–Järva-Jaani teed kruusakarjääri teeni, mööda kruusakarjääri teed Mesila teeni; teeristist mööda Mesila teed Valasti–Kihme teeni ning mööda Valasti–Kihme teed Kihmeni; Kihmest mööda Tapa–Paide maanteed Jägala jõeni; sealt mööda Jägala jõge Albu valla piirini; edasi mööda Albu valla piiri Sikkemäe kinnistu põhjapiirini ning mööda Sikkemäe kinnistu põhjapiiri Rava metskonna kvartali 15 lõunasihini; sealt mööda Rava metskonna kvartali 15 lõuna- ja läänesihti Kautla kinnistu idapiirini ning mööda Kautla kinnistu idapiiri Mudajärve kraavini, jätkudes mööda Mudajärve kraavi Sae ojani; edasi mööda Sae oja Külvandu kraavini ning mööda Külvandu kraavi Paunküla metskonna kvartali WE164 kagusihini; seejärel mööda kvartalite WE164, WE153, WE140, WE131, WE124, WE116 ja WE117 kagusihti Vetla–Jäneda maanteeni.

§ 4.   [Kehtetu - RTL 2007, 47, 833 - jõust. 15.06.2007]

§ 5.   [Kehtetu - RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 6.   [Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json