Teksti suurus:

Vana-Varbla ja Varbla jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 47, 846

Vana-Varbla ja Varbla jahipiirkonna moodustamine

Vastu võetud 31.05.2006 nr 39

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.

§ 1. Vana-Varbla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Vana-Varbla jahipiirkonna pindala on 13 070 hektarit.

(2) Vana-Varbla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Vana-Varbla jahipiirkonna piir läheb Metsa peakraavi suubumiskohast Liivi lahte mööda Liivi lahe rannajoont Pärnu ja Lääne maakonna vahelise piirini (jahipiirkonna juurde kuulub Liivi lahe akvatooriumi osa koos laidudega, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); jätkudes mööda Pärnu ja Lääne maakonna vahelist piiri Väänja sihini; edasi mööda Väänja sihti Väänja taluni; sealt mööda Väänja talu teed Karuse–Kalli maanteeni ning mööda Karuse–Kalli maanteed Varbla metskonna kvartali VR009 loodenurgani; siitpeale mööda Varbla metskonna kvartali VR009 loodenurgast algavat metsateed Paadrema jõeni ning mööda Paadrema jõge Kidise magistraalkraavini, jätkudes mööda Kidise magistraalkraavi Koeri–Kidise–Mõtsu teeni; edasi mööda Koeri–Kidise–Mõtsu teed Mõtsuni; Mõtsult mööda Väänja–Varbla maanteed Nurmsi–Tõstamaa maanteeni; teeristist mööda Nurmsi–Tõstamaa maanteed Vanamõisa–Rannaküla teeni, jätkudes mööda Vanamõisa–Rannaküla teed Metsa peakraavini ning mööda Metsa peakraavi selle suubumiskohani Liivi lahte.

§ 2. Varbla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Varbla jahipiirkonna pindala on 24 350 hektarit.

(2) Varbla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Varbla jahipiirkonna piir läheb Metsa peakraavi suubumiskohast Liivi lahte mööda Metsa peakraavi Vanamõisa–Rannaküla teeni, jätkudes mööda Vanamõisa–Rannaküla teed Nurmsi–Tõstamaa maanteeni ning mööda Nurmsi–Tõstamaa maanteed Varbla–Väänja maanteeni; teeristist mööda Varbla–Väänja maanteed Mõtsuni; Mõtsult mööda Mõtsu–Kidise–Koeri teed Kidise magistraalkraavini, jätkudes mööda Kidise magistraalkraavi Paadremaa jõeni ning mööda Paadrema jõge Kaiste–Kiraste teeni; seejärel mööda Kaiste–Kiraste teed Kalli–Tõstamaa maanteeni; teeristist mööda Kalli–Tõstamaa maanteed Tõstamaani; Tõstamaalt mööda Audru–Tõstamaa–Nurmsi maanteed Suurjärvest algava magistraalkraavini, jätkudes mööda magistraalkraavi selle suubumiskohani Liivi lahte ning mööda Liivi lahe rannajoont Metsa peakraavi suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mereakvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest, ning Kõrgessaar ja Rootsiku saar akvatooriumi osaga, mis ulatub 100 meetri kaugusele saare rannajoonest).

§ 3. Rakendussäte

Keskkonnaministri 27. detsembri 1999. a määruse nr 105 «Pärnu maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» (RTL 2000, 7, 66) punkt 1.30 ning määruse lisa punkt 30 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json