Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 47, 847

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» muutmine

Vastu võetud 02.06.2006 nr 50

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» (RTL 2005, 28, 390; 114, 1759) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) nimekirjast kustutatakse järgnevad read:

Jrk nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus
km 

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
3.1265.1 22173 Rõngu kooli tee 0,910 0,000 0,910 0,910
3.1287.1 22199 Rõngu pargi tee 0,562 0,000 0,562 0,562
3.1288.1 22200 Tartu–Vahi 5,548 1,833 5,548 3,715

2) nimekirja lisatakse järgnevad read:

Jrk nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus
km 

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
2.76.1 94 Muuga sadama tee 3,440 0,000 3,440 3,440
2.77.1 95 Kõrveküla–Tartu 1,873 0,000 1,873 1,873
3.1767.1 19122 Sulu–Papsaare 1,591 0,000 1,591 1,591

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json