Teksti suurus:

Vereseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 27, 196

Vereseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. juuni 2006. a otsusega nr 1024

§ 1. Vereseaduse (RT I 2005, 13, 63) § 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Referentteenuse osutamise korraldamine

Referentteenuse osutamist korraldab Sotsiaalministeerium. Referentteenuse osutamiseks sõlmib sotsiaalminister verekeskusega, millel on käesoleva seaduse nõuetele vastav referentlabor, viieaastase tähtajaga halduslepingu, lähtudes halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustest.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json