Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määruse nr 59 "Jahiulukite loetelu" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 48, 861

Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määruse nr 59 "Jahiulukite loetelu" muutmine

Vastu võetud 06.06.2006 nr 40

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 19 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määruse nr 59 (RTL 2002, 118, 1715) § 2 punkt 28 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json