Teksti suurus:

Lõppkasutajalt universaalteenuse eest võetav tasu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2006, 48, 863

Lõppkasutajalt universaalteenuse eest võetav tasu

Vastu võetud 09.06.2006 nr 52

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.  Universaalteenuse osutaja poolt lõppkasutajalt võetav taskukohane tasu

  Kehtestada universaalteenuse osutaja poolt lõppkasutajalt üldkasutatava telefonivõrguga ühenduse eest võetavaks taskukohaseks tasuks:
  1) füüsilisele isikule ja käibemaksu kohustuseta juriidilisele isikule 98 krooni kuus;
  2) käibemaksu kohustusega juriidilisele isikule 120 krooni kuus.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Edgar SAVISAAR


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json