Teksti suurus:

Jahiulukite loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Jahiulukite loetelu

Vastu võetud 09.10.2002 nr 59
RTL 2002, 118, 1715
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2006RTL 2006, 48, 86122.06.2006

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Suurulukite loetelu

  Suurulukid on:
  1) hunt (Canis lupus);
  2) karu (Ursus arctos);
  3) ilves (Lynx lynx);
  4) metssiga (Sus scrofa);
  5) punahirv (Cervus elaphus);
  6) põder (Alces alces);
  7) metskits (Capreolus capreolus).

§ 2.  Teiste jahiulukite loetelu

  Teised jahiulukid on:
  1) rebane (Vulpes vulpes);
  2) kährikkoer (Nyctereutes procyonoides);
  3) mink ( Mustela vison);
  4) tuhkur (Mustela putorius);
  5) metsnugis (Martes martes);
  6) kivinugis (Martes foina);
  7) mäger (Meles meles);
  8) kobras (Castor fiber);
  9) ondatra (Ondatra zibethicus);
  10) halljänes (Lepus europaeus);
  11) valgejänes (Lepus timidus);
  12) kormoran (Phalacrocorax carbo);
  13) hallhaigur (Ardea cinerea);
  14) rabahani (Anser fabalis);
  15) hallhani (Anser anser);
  16) suur-laukhani (Anser albifrons);
  17) kanada lagle (Branta canadensis);
  18) valgepõsk-lagle (Branta leucopsis);
  19) viupart (Anas penelope);
  20) rääkspart (Anasstrepera);
  21) piilpart (Anas crecca);
  22) sinikael-part (Anas platyrhynchos);
  23) soopart (Anasacuta);
  24) rägapart (Anas querquedula);
  25) luitsnokk-part (Anas clypeata);
  26) punapea-vart (Aythya ferina);
  27) tuttvart (Aythya fuligula);
  28) [Kehtetu - RTL 2006, 48, 861 - jõust. 22.06.2006]
  29) hahk (Somateriamollissima);
  30) aul (Clangula hyemalis);
  31) mustvaeras (Melanitta nigra );
  32) sõtkas (Bucephala clangula);
  33) laanepüü (Bonasa bonasia);
  34) faasan (Phasianus colchicus);
  35) nurmkana (Perdix perdix);
  36) lauk (Fulica atra);
  37) tikutaja (Gallinago gallinago);
  38) metskurvits ( Scolopax rusticola);
  39) naerukajakas (Larus ridibundus);
  40) kalakajakas (Larus canus);
  41) hõbekajakas (Larus argentatus);
  42) merikajakas (Larus marinus);
  43) kodutuvi (Columba livia f. domestica);
  44) kaelustuvi ( Columba palumbus);
  45) hallrästas (Turdus pilaris);
  46) künnivares (Corvus frugilegus);
  47) hallvares (Corvus corone);
  48) ronk (Corvus corax).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

/otsingu_soovitused.json