Teksti suurus:

Jahiulukite loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Jahiulukite loetelu

Vastu võetud 09.10.2002 nr 59
RTL 2002, 118, 1715
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2006RTL 2006, 48, 86122.06.2006

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Suurulukite loetelu

  Suurulukid on:
 1) hunt (Canis lupus);
 2) karu (Ursus arctos);
 3) ilves (Lynx lynx);
 4) metssiga (Sus scrofa);
 5) punahirv (Cervus elaphus);
 6) põder (Alces alces);
 7) metskits (Capreolus capreolus).

§ 2. Teiste jahiulukite loetelu

  Teised jahiulukid on:
 1) rebane (Vulpes vulpes);
 2) kährikkoer (Nyctereutes procyonoides);
 3) mink ( Mustela vison);
 4) tuhkur (Mustela putorius);
 5) metsnugis (Martes martes);
 6) kivinugis (Martes foina);
 7) mäger (Meles meles);
 8) kobras (Castor fiber);
 9) ondatra (Ondatra zibethicus);
 10) halljänes (Lepus europaeus);
 11) valgejänes (Lepus timidus);
 12) kormoran (Phalacrocorax carbo);
 13) hallhaigur (Ardea cinerea);
 14) rabahani (Anser fabalis);
 15) hallhani (Anser anser);
 16) suur-laukhani (Anser albifrons);
 17) kanada lagle (Branta canadensis);
 18) valgepõsk-lagle (Branta leucopsis);
 19) viupart (Anas penelope);
 20) rääkspart (Anasstrepera);
 21) piilpart (Anas crecca);
 22) sinikael-part (Anas platyrhynchos);
 23) soopart (Anasacuta);
 24) rägapart (Anas querquedula);
 25) luitsnokk-part (Anas clypeata);
 26) punapea-vart (Aythya ferina);
 27) tuttvart (Aythya fuligula);
 28) [Kehtetu - RTL 2006, 48, 861 - jõust. 22.06.2006]
 29) hahk (Somateriamollissima);
 30) aul (Clangula hyemalis);
 31) mustvaeras (Melanitta nigra );
 32) sõtkas (Bucephala clangula);
 33) laanepüü (Bonasa bonasia);
 34) faasan (Phasianus colchicus);
 35) nurmkana (Perdix perdix);
 36) lauk (Fulica atra);
 37) tikutaja (Gallinago gallinago);
 38) metskurvits ( Scolopax rusticola);
 39) naerukajakas (Larus ridibundus);
 40) kalakajakas (Larus canus);
 41) hõbekajakas (Larus argentatus);
 42) merikajakas (Larus marinus);
 43) kodutuvi (Columba livia f. domestica);
 44) kaelustuvi ( Columba palumbus);
 45) hallrästas (Turdus pilaris);
 46) künnivares (Corvus frugilegus);
 47) hallvares (Corvus corone);
 48) ronk (Corvus corax).

§ 3. Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.