Teksti suurus:

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 49, 898

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded

Vastu võetud 15.06.2006 nr 72

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 26 lõike 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1–54) artikli 1 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses kehtestatakse väikeses koguses loomsete ja mitteloomsete esmatoodete müügiks pakkumise, müümise või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise (edaspidi turustamine) hügieeninõuded. Nimetatud hügieeninõuded kehtestatakse turustamise kohta tootjalt otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, turustab need tooted otse tarbijale.

  (2) Esmatooted on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1–54) artikli 2 lõike 1 punktis b sätestatud tooted.

  (3) Määruse nõudeid ei kohaldata väikeses koguses toorpiima ning väikeses koguses kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide turustamise suhtes.

§ 2.  Mitteloomsete esmatoodete väike kogus

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud esmatoodete väike kogus on mitteloomse toidu puhul kogus, mille tootja turustab otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, turustab selle otse tarbijale.

§ 3.  Loomsete esmatoodete väike kogus

  Loomsete esmatoodete väike kogus tooteliikide kaupa on järgmine:
  1) kala – kuni 100 kg päevas;
  2) mesi – kuni 15 taru või mesilasperega majapidamisest või ettevõttest;
  3) munad – kuni 50 linnuga majapidamisest või ettevõttest.

§ 4.  Esmatoodete turustamise hügieeninõuded

  (1) Turustada võib selliseid väikeses koguses esmatooteid, mis on toidukõlblikud ega põhjusta toidu saastumist käitlemise järgmistes etappides ning mis on säilitamisel ja turustamisel kaitstud saastumise eest.

  (2) Turustada võib selliseid väikeses koguses loomseid esmatooteid, mis on pärit tervetelt, ilma kliiniliste haigustunnusteta loomadelt.

  (3) Mune ladustatakse ja veetakse soovitatavalt püsival temperatuuril, mis kõige paremini sobib nende hügieeniomaduste säilitamiseks. Munad turustatakse jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, seitsme päeva jooksul ja tarbijale 21 päeva jooksul arvates munemisest.

  (4) Kala jahutatakse pärast püüki võimalikult kiiresti, kaitstakse saastumise eest ning päikese või muu kuumusallika mõju eest ning hoitakse temperatuuril, mis kõige paremini sobib kala hügieeniomaduste säilitamiseks. Kala pesemiseks kasutatakse kas «Veeseaduses» sätestatud joogivee nõuete kohast vett või vajaduse korral puhast vett.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO


Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json