Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2011, 2

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vastu võetud 23.12.2010 nr 191

Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 5 lõike 2 punkti 7, „Ülikooliseaduse” § 211 lõike 1 ja „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 12 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” (RT I 2008, 57, 322; 2010, 57, 372) lisa 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 3 Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid

/otsingu_soovitused.json