Teksti suurus:

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 2

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2012 nr 52

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 141 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruses nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad 1–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse number „2011“ numbriga „2012“ ja lõige loetakse lõikeks neli;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) 2011. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva määruse 2012. aasta 20. detsembril kehtinud redaktsiooni.“.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json