Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 3

Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis

Vastu võetud 21.12.2012 nr 53

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.   Struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Kinnitada Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis (juurde lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks rahandusministri 23. oktoobri 2012. a määrus nr 43 „Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis” (RT I, 01.11.2012, 15).

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 04.10.2012, 9) § 10 punkt 12.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõiget 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2012. a.

  (3) Määrus jõustub 2013. aasta 7. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis

/otsingu_soovitused.json