Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 30

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 31.12.2012 nr 9

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

1) Tartu maakonna Tartu valla alevike nimistut täiendatakse enne sõna „Äksi” sõnaga „Vasula”;

2) Tartu maakonna Tartu valla külade nimistust kustutatakse sõna „Vasula”.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json