Teksti suurus:

Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2017, 10

Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 29.12.2016 nr 168

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Elva vald.

§ 2.  Palupera valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Palupera vald arvatakse Valga maakonna koosseisust Tartu maakonna koosseisu.

§ 3.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Elva valla piiriks on endise Elva linna, Konguta valla, Puhja valla, Rannu valla, Rõngu valla ja Palupera valla Astuvere, Palupera, Urmi ja Mäelooga küla piir, välja arvatud nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuste omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Elva valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse järgmiselt:

1) Tartu maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna „Elva,”;

2) Tartu maakonna valdade loetellu lisatakse sõna „Elva,”;

3) Tartu maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Konguta,”, „Puhja,”, „Rannu,” ja „Rõngu,”;

4) Valga maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Palupera,”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustuvad Elva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json