Teksti suurus:

Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2017, 14

Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 29.12.2016 nr 172

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Valga vald.

§ 2. Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Valga valla piiriks on endise Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

 (2) Maa-amet kannab Valga valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse järgmiselt:

1) Valga maakonna haldusüksuste loetelust jäetakse välja tekstiosa „linnad – Valga”;

2) Valga maakonna valdade loetellu lisatakse sõna „Valga”;

3) Valga maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Karula,”, „Taheva,”, „Tõlliste,” ja „Õru”.

§ 4. Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Paragrahvid 1 ja 3 jõustuvad Valga Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär