Teksti suurus:

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2017, 17

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 30.12.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruses nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad 1–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kasumit taotleva mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 6).”;

3) paragrahv 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aastatel 2012–2015 alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva määruse 2013. aasta 7. jaanuaril jõustunud redaktsiooni.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 2016. aastal või hiljem alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva määruse 2017. aasta 1. jaanuaril jõustunud redaktsiooni.”;

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2017. a.

Sven Sester
Rahandusminister

Märten Ross
Finantspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 2 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 3 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 4 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm

Lisa 5 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm

Lisa 6 Kasumit taotleva mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruande vorm

/otsingu_soovitused.json