Teksti suurus:

Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 7 „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2018, 4

Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 7 „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid” muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 37 lõike 2 alusel.

Välisministri 17. juuni 2009. a määruses nr 7 „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) alaealise lapse elukohaandmete esitamise korral teise hooldusõigusliku lapsevanema nõusolek (teise vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood, allkiri);”;

2) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

„Konsulaarametnik registreerib taotluses esitatud andmed konsulaarametniku ametitoimingute andmekogus välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu pidamise kord” §-de 6 ja 15 kohaselt.”;

3) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Sven Mikser
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa Välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus

/otsingu_soovitused.json