Teksti suurus:

Halduslepingu nr 7-3/791-1 muutmine Siseministeeriumi ning AS Silport Kinnisvara ja AS Sillamäe Sadam vahel

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2020, 2

Halduslepingu nr 7-3/791-1 muutmine Siseministeeriumi ning AS Silport Kinnisvara ja AS Sillamäe Sadam vahel

Vastu võetud 02.01.2020

Tallinnas

LISA 2
19.12.2018 sõlmitud
halduslepingu nr 7-3/791-1 juurde


Siseministeerium, registrikood 70000562, aadress Pikk 61, 15065 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel siseminister Mart Helme,

ja

AS Silport Kinnisvara, registrikood 10444519, aadressiga Kesk tn 2, 40231 Sillamäe linn ning AS Sillamäe Sadam, registrikood 10318973, aadressiga Kesk tn 2, 40231 Sillamäe linn, kelle volitatud esindajaks on AS Silport Kinnisvara, mida esindab juhatuse liige Tõnis Seesmaa,

edaspidi nimetatud koos pooled, leppisid kokku halduslepingu nr 7-3/791-1 (edaspidi leping) muutmises järgmiselt:


1. Muuta lepingu punkti 5.2 ja kehtestada teenuse kasutamise eest võetava tasu suurus teenuse pakkumise teisel aastasel perioodil järgmiselt:

„5.2. Pooled on kokku leppinud lepingu täitmise teisel aastasel perioodil tasu suuruseks ühe veoauto piiriületuse ooteala kasutamise kohta 14 (neliteist) eurot (koos käibemaksuga).”

2. Lepingu muudatus avaldatakse Riigi Teatajas ning see jõustub 01.01.2020.

   

Siseministeerium

Mart Helme

registrikood 70000562

(allkirjastatud digitaalselt)

Pikk 61, 15065 Tallinn

 

tel 612 5008

 

e-post info@siseministeerium.ee

 

   
   

AS Silport Kinnisvara

Tõnis Seesmaa

Registrikood 10444519

(allkirjastatud digitaalselt)

Kesk tn 2, 40231 Sillamäe linn

 

tel 39 29 102

 

e-post t.seesmaa@silport.ee

 

/otsingu_soovitused.json