Teksti suurus:

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” muutmise määrus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 6

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” muutmise määrus

Vastu võetud 23.12.2021 nr 47

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” lisad 1, 2, 4 ja 5 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2021. aasta 1. jaanuarist.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Vorm A1 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon”

Lisa 2 Vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon”

Lisa 4 Vorm V1 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon”

Lisa 5 Vorm R1 „Füüsilise isiku residentsuse määramise taotluse vorm”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json