Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 13

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 132

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruses nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja korraldamine”;

2) paragrahvi 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Strateegiabüroo tagab § 2 punktides 1, 2, 5 ja 10 sätestatud ülesannete täitmise.”;

5) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Õigusosakond tagab § 2 punktides 2, 3, 31 ja 5 sätestatud ülesannete täitmise.”;

7) paragrahvi 10 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Euroopa Liidu sekretariaat tagab § 2 punktides 2, 4 ja 5 sätestatud ülesannete täitmise.”;

8) paragrahvi 10 lõiked 6–7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Valitsuse kommunikatsioonibüroo tagab § 2 punktides 2, 5 ja 7 sätestatud ülesannete täitmise.

(61) Strateegilise kommunikatsiooni osakond tagab § 2 punktides 2, 5 ja 71 sätestatud ülesannete täitmise.

(7) Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tagab § 2 punktides 2, 5, 9 ja 91 sätestatud ülesannete täitmise.”;

9) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Riigikantselei tugitegevuste osakond tagab Riigikantselei põhitegevuse üksuste toetamise ning Vabariigi Valitsuse istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste tehnilise ettevalmistamise ja korraldamise.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2022. a.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Maris Lauri
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json