Teksti suurus:

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2014, 2

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Vastu võetud 29.01.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 42 lõike 22 alusel.


Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” (RTL 2009, 19, 240) § 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „10.–15. kuupäeval“ tekstiosaga „10.–14. kuupäeval“.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json