Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2014, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 191 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruses nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „«Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses»“ tekstiosaga „toote nõuetele vastavuse seaduses“;

2) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Tehnilise Järelevalve Amet väljastab elektroonilise side seaduse § 11 lõikes 6 nimetatud veesõiduki raadioloa enne meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamist.“.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json