Teksti suurus:

Kultuuriministri 7. märtsi 2019. a määruse nr 7 „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2020, 4

Kultuuriministri 7. märtsi 2019. a määruse nr 7 „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 7. märtsi 2019. a määruses nr 7 „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ning mille raames
1) korraldatakse muuseumi- või muinsuskaitse valdkonda hõlmavaid või muuseumi- ja muinsuskaitse ja muude kultuuripärandi valdkondade vahelisi sündmusi;
2) korraldatakse muuseumitöötajate koolitusi;
3) korraldatakse avalikkusele praktilisi mittetulunduslikke restaureerimiskoolitusi;
4) korraldatakse rahvusvahelisele koostööle suunatud reise;
5) digiteeritakse muuseumikogusid;
6) kaasatakse lapsi, noori ja teisi vähekaasatud gruppe kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;
7) suurendatakse kultuuripärandi kättesaadavust ja parandatakse ligipääsetavust võimalikult paljude ühiskonnagruppide jaoks;
8) korraldatakse Kultuuriministeeriumi ellu kutsutud teema-aastaga seotud sündmusi.”;

2) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) perioodilise trükise väljaandmise kulu;”;

3) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json