Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 35

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse välisteenistuse seaduse § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse 1. aprillist 2015. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Alar Streimann
Kantsler

Lisa Linnade koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json