Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 36

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 32 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sortide kohta liikide kaupa on järgmised:
1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 13 275 kg;
2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 104 076 kg;
3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 76 314 kg;
4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 2617 kg;
5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 25 000 kg;
6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 799 kg.”.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json