Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 44

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded” muutmine

Vastu võetud 02.03.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruses nr 103 „Haigla liikide nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301. Rakkude, kudede ja elundite hankimine

Rakkude, kudede ja elundite hankimine keskhaiglas peab vastama rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise eeskirjas sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 49 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud neeru implantatsiooni operatsioonid”;

3) määrust täiendatakse §-ga 641 järgmises sõnastuses:

§ 641. Rakkude, kudede ja elundite hankimine

Rakkude, kudede ja elundite hankimine piirkondlikus haiglas peab vastama rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise eeskirjas sätestatud nõuetele.”.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json