Teksti suurus:

Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2021, 1

Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded

Vastu võetud 25.02.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 5 punkti b alapunkti ii ja punkti c alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse jaekaubandusettevõttes sellise loomse toidu käitlemise hügieeninõuded, mis on mõeldud kohaliku ulatusega tarnimiseks sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse või üksnes teise jaekaubandusega tegeleva ettevõtja ettevõttesse, mis asuvad Eestis kuni 300 kilomeetri kaugusel ettevõttest, millest loomset toitu tarnitakse.

§ 2.  Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1–54) nõudeid kohaldatakse jaekaubandusettevõttes, kus käideldakse loomset toitu ja kus teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava loomse toidu kogus on marginaalne ega ületa 2000 kilogrammi nädalas või 35 protsenti nädalas käideldud loomse toidu üldkogusest. Teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava ja nädalas käideldud loomse toidu hulka ei arvata värsket liha, hakkliha, lihavalmistisi ega -tooteid.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 nõudeid kohaldatakse jaekaubandusettevõttes, kus käideldakse loomset toitu ja kus teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja -toodete kogus on marginaalne ega ületa kokku 1500 kilogrammi nädalas või 30 protsenti nädalas käideldud värske liha üldkogusest.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa III peatükis nimetatud põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas, kus valmistatakse toitu turule viimiseks ja kus teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava loomse toidu kogus on marginaalne ega ületa 100 kilogrammi nädalas ega 35 protsenti nädalas käideldud loomse toidu üldkogusest, kohaldatakse nimetatud määruse nõudeid.

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määrus nr 75 „Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json