Teksti suurus:

Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 „Mesilaspere toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2021, 2

Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 „Mesilaspere toetus” muutmine

Vastu võetud 25.02.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja § 202 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määrust nr 12 „Mesilaspere toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 pealkirja täiendatakse pärast sõna „arvu” sõnadega „ja pidamiskoha”;

2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „arvul” sõnadega „ja pidamiskohas”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui § 4 punktis 3 nimetatud mesilaspere pidamiskoht muutub enne 15. juunit, tuleb põllumajandusloomade registrit teavitada mesilaspere pidamiskoha muutusest ning esitada selle loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala registreerimise number, kus neid mesilasi peetakse, seitsme tööpäeva jooksul pidamiskoha muutusest arvates, kuid mitte hiljem kui 15. juunil.”;

4) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse arv „15 000” arvuga „25 000”;

5) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 2” tekstiosaga „lõikes 3a”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json